II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa Widzenie siebie

Konferencja objęta patronatem: J. M. Rektora ASP w Katowicach, prof. Antoniego Cygana

16 i 17 listopada 2017 r. godz. 10:00 – 18:00

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice, sala kinowa

projekt: Doli Design

„Selfie jest połączeniem wyobrażenia o sobie, autoportretem artysty jako bohatera i obrazu technicznego właściwego sztuce nowoczesnej – połączeniem pełniącym funkcję cyfrowego performansu. Zmusza nas do przemyślenia na nowo historii kultury wizualnej jako historii autoportretu.”

Nicholas Mirzoeff „Jak zobaczyć świat”.

Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik, Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Fundacja Kultura Obrazu zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie”.

Tytuł konferencji nawiązuje do rozważań Nicholasa Mirzoeffa zawartych w książce „Jak zobaczyć świat”, zwłaszcza dotyczących zjawiska selfie – jako najbardziej demokratycznego wcielenia autoportretu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące tytułowego zagadnienia „Widzenie siebie”, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważny element kolegium stanowi również integracja środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są zarówno popularyzacja fotografii w kręgach akademickich wpływająca na rozwój dziedziny, jak również możliwość polemiki pomiędzy ekspertami, młodymi badaczami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji. Interesująca w kontekście tego wydarzenia będzie również prezentacja prowadzonych w Polsce badań na temat fotografii – poziomu ich zaawansowania, wykorzystywanych źródeł, uznanych standardów badawczych, zgłębienia szczegółowych zagadnień. Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, którzy chcieliby wypowiedzieć się na zadany temat. Szczególnie liczymy na udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców a także fotografów i artystów wizualnych wierząc w to, że świeże spojrzenie prelegentów może stanowić wartościowy, naukowy wkład w dyskurs o fotografii.

Tematem sesji są zagadnienia dotyczące tematu „Widzenie siebie”. Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:

  • Selfie
  • Autoportret fotograficzny
  • Fotografia autobiograficzna
  • Fotografoterapia

Zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

 

https://widzeniesiebie.com/

https://www.facebook.com/widzeniesiebie/