DKF Rozpięci i Kino Agrafka zapraszają27 października 2015 / wtorek/ 20:00 FOTO(A)GRAFKA- inauguracja nowego cyklu filmowego Niebezpieczne związki filmu i fotografii czekają na odkrycie. W nowym cyklu Foto(A)grafka prezentować będziemy filmy o fotografkach, fotografach i sztuce fotografii. Jako prelegentów i gości zaprosimy praktyków i teoretyków fotografii, ale też specjalistów od filmu. SÓL ZIEMI...