Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik wraz z kołem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Koło Naukowe OKoło UJ zapraszają do udziału w I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tematowi „Manipulacji w fotografii”, która odbędzie się 29.05.2016 r. w Krakowie, ruszył już nabór prelegentów. Ta interdyscyplinarna sesja naukowa będzie wydarzeniem towarzyszącym programowi głównemu Miesiąca Fotografii w Krakowie. Gośćmi honorowymi sesji naukowej będą: dr Krzysztof Pijarski – artysta posługujący się medium fotografii, historyk sztuki, tłumacz, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz dr hab. Izabela Trzcińska – absolwentka Instytutu Religioznawstwa (UJ), prezes Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, wykładowca Katedry Porównawczych  Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

internet

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia manipulacji, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym kolegium pracowników nauki, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby wypowiedzieć się w temacie, a reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych. Organizatorzy mają nadzieję na aktywny udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców a także fotografów oraz artystów wizualnych. Zachęcamy, aby prelegenci nadsyłali zgłoszenia w proponowanym zakresie tematycznym:

•         Etyka a manipulacja

•         Manipulacja natury technicznej

•         Manipulacja w środkach masowego przekazu (prasa, internet, telewizja, publikacje itp.)

•         Manipulacja a świadomość odbiorcy dzieła

•         Manipulacja a kontekst (tekst towarzyszący, dźwięk, materiały wideo, przestrzeń wystawiennicza itp.)

•         Problematyka i granice propagandy
Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym wymagany abstrakt oraz notę biograficzną najpóźniej do 04 kwietnia 2016 r.

Dla słuchaczy udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy nie obowiązują.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową sesji:

http://manipulacjakonferencja.com/ 

oraz wydarzeniem na portalu społecznościowym:

https://www.facebook.com/events/914973281944961/