Stowarzyszenie Fotograficzne Foto Bzik oraz Pacamera serdecznie zapraszają do udziału w konkursie „Wlot – wylot” skierowanym do wszystkich miłośników fotografii, zarówno profesjonalistów, jak i fotoamatorów.

Konkurs polega na zrealizowaniu tematu – „Wlot – Wylot” –   jedną fotografią lub cyklem od 3 do 5 fotografii wykonanych techniką otworkową.

Zwycięzcę wybierze artysta fotograf Paweł Kula. Jego twórczość skupiona jest wokół fenomenu światłoczułości i optyki oraz prehistorii fotografii i filmu, które  inspirują go do budowy nietypowych urządzeń do projekcji, rejestracji i mechanicznego powielania obrazu. Te archaiczne zabawki optyczne funkcjonują w nowym kontekście stając się elementem akcji artystycznych oraz warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez artystę.
Konkurs  ”Wlot – wylot” ma na celu mobilizację twórców do kreatywnego działania z wykorzystaniem medium fotografii oraz propagowanie sztuki fotografii otworkowej.

Prace w formacie JPG o wymiarach max 800 pikseli dłuższy bok i rozdzielczości 72 dpi, należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego na adres konkursbzik@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Wlot – Wylot”.
Do wygrania m.in. ręcznie wykonana z drewna camera obscura!

REGULAMIN:
1. Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik z Krakowa oraz firma Pacamera.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów.
3. Każdy z autorów powinien nadesłać od 1 do 5 zdjęć realizujących zadany przez organizatorów temat: „Wlot – wylot”.
4. Każdy autor może zgłosić do konkursu pojedynczą fotografię realizującą temat lub cykl od 3-5 zdjęć.
5. Zdjęcia należy wykonać przy użyciu dowolnego aparatu otworkowego (camera obscura).
6. Prace w formacie JPG o wymiarach max 800 pikseli dłuższy bok i rozdzielczości 72 dpi, należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego.
7. Zdjęcia wysłane na konkurs autor powinien posiadać również w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w formacie minimum 20×30 cm.
8. Fotografie należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet na adres konkursbzik@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Wlot – Wylot”.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
10. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:  tytuł pracy, opis projektu wyjaśniający ideę zdjęć, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
11. Zdjęcia należy nadsyłać do 31-08-203 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10-09-2013, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.fotobzik.pl.
12. Oceny zdjęć dokona artysta fotograf Paweł Kula. Decyzje eksperta konkursu są ostateczne.
13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.
14. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.fotobzik.pl i na innych witrynach będących własnością Stowarzyszenie Fotograficznego FotoBzik oraz partnerów tej grupy.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia FotoBzik.
16. Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:
a. Nagrodą główną za 1 miejsce otworkowy aparat średnioformatowy ufundowany i wyprodukowany przez firmę Pacamera oraz album fotograficzny Tomasza Gudzowatego „Keiko” od Stowarzyszenia Fotograficznego FotoBzik
b. Organizatorzy przewidzieli również przyznanie 3 wyróżnień w postaci albumów fotograficzny Tomasza Gudzowatego „Keiko” od Stowarzyszenia Fotograficznego FotoBzik.
17. Laureaci zostaną zaproszeni na pokonkursowe spotkanie Stowarzyszenia Fotograficznego FotoBzik, w trakcie którego wręczone zostaną nagrody.
Jeśli nagrodzeni nie odbiorą nagród w trakcie spotkania, będą mogli odebrać je do dnia 1 października 2013 r. w ZPAF Gallery przy ul. Św. Tomasza 24.
18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są również na stronie: http:/fotobzik.pl