ROBERT & SHANA PARKER HARRISON

Nieco surrealistyczna propozycja, ale wydaje mi się adekwatna w odniesieniu do klimatu jaki panuje za oknem 🙂

Shana i Robert pracują ze sobą blisko 20 lat.

Każda z ich prac poprzedzona jest wielomiesięcznym procesem przygotowawczym. Koncept, szkice, makiety, poszukiwania odpowiedniego planu…

Punkt wyjścia w pracy stanowi średioformatowy negatyw, który w ciemni zostaje poddany obróbce i przybiera formę papierowego negatywu, ten zaś służy do wykonania powiększeń pozytywowych.

Shana w wielu wywiadach udziela informacji, że ich pracach nie ma ani grama manipulacji w programie graficznym!

Duet ma ściśle podzielone role, Robert pozuje, Shana wykonuje zdjęcia.

Artyści mówią, że zależy im aby patrząc na te fotografie widź miał wrażenie „że powrócił w odległą przeszłość, lub odpłynął w przyszłość”.

Dla mnie są to zdecydowanie kadry z przyszłości, a dla Was?

Robert-and-Shana-ParkeHarrison_374

Robert-and-Shana-ParkeHarrison_372

Robert-and-Shana-ParkeHarrison_368

Robert-and-Shana-ParkeHarrison_363

Robert-and-Shana-ParkeHarrison_365

Autorami wszystkich powyższych fotografii są Robert & Shana ParkerHarrison.

Źródło: http://www.parkeharrison.com/
Iza Zdziebko