Ilkka Halso

Urodzony w 1965 roku, Ilkka Hasko pracuje i mieszka w Finlandii.

Absolwent Helsinki School of Art.

Prezentował swoje prace w Polsce w galerii „pf” w Poznaniu 2007 roku. Prezentowano wtedy fotografie z cyklu „Restauracja” oraz „Muzeum natury”.

Cała twórczość fińskiego artysty ma przesłanie pro-ekologiczne. Wizje Ilkka wydają się być obrazami ziemi w przyszłości. W świecie tym naturalne obiekty, takie jak drzewa, kamienie czy kwiaty wymagają szczególnego traktowania, w sposób podobny do zabytkowych obiektów jakie możemy dziś spotkać w muzeum. Dlatego właśnie artysta „otacza” je rusztowaniami, podświetla, żeby odpowiednio wyeksponować itd.

Można się domyślać, że w tym świecie, nie zostało już wiele z naturalnej przyrody.

Nie wiemy jak odległa jest to przyszłość, nie wiem też czy tak właśnie będzie wyglądał świat, ale mimo pesymistycznego wydźwięku możemy się cieszyć pięknymi dopracowanymi w szczegółach obrazami fotograficznymi.

I niech te obrazy nam wystarczą 🙂

2-restoration 3-restoration Cube-outside EvolutionOfTree1.2 Museum_I

Autorem wszystkich powyższych fotografii jest Ilkka Halso.

Źródło: http://ilkka.halso.net/